Jak zdać maturę z języka polskiego?

Powtarzanie wiadomości

Wiemy doskonale, że Tania Książka – matura z języka polskiego jest obowiązkowa. Możemy język polski zdawać na poziomie podstawowym czy też na poziomie rozszerzonym. Matura z polskiego obejmuje bardzo szeroki zakres materiału. Wielu maturzystów odczuwa spory lęk przez tymże egzaminem. Pisarze, epoki literackie, motywy literackie czy też lektury to wszystko uczniom przysparza wiele problemów.

Aby móc osiągnąć dobre wyniki na egzaminie maturalnym, należy się do niej przygotować solidnie oraz powtórzyć dokładnie wszelkie wiadomości. W pierwszej kolejności powtórzyć należy obowiązkowe lektury. Warto nie tylko znać ich treść, ale także wszelkie założenia epoki, w które dana pozycja powstała oraz także intencję autora w odniesieniu do każdej z lektur. Każdą interpretacją poszerzyć warto o konteksty historycznoliterackie, biograficzne czy też filozoficzne. Niezmiernie ważne jest rozłożenie odpowiednie nauki. Naukę należy najlepiej rozplanować oraz ją odpowiednio rozłożyć na początku maturalnej klasy. Musimy sobie wyszczególnić braki, jak i także uświadomić sobie, czego nie pamięta się, an co się poświęciło mniej czasu, co musimy nadrobić.

Systematyczne powtórki

Matura z polskiego się składa z części, która dotyczy rozumienia tekstu, jak i także wypracowania. Niektóre pytania odnosić się mogą do wiedzy spoza samego arkusza, dlatego też maturzyści muszą się orientować nie tylko w tekstach, ale także w literackich epokach. Należy zatem opanować teoretyczny materiał.

Świetnym pomysłem jest powtarzanie systematyczne wiadomości oraz także rozwiązywanie maturalnych tekstów z ubiegłych lat. Przeglądanie, jak i także rozwiązywanie testów pomoże maturzystom się oswoić z formą arkusza, jak i także z zadaniami, jakie spotkać można na egzaminie. Na przykład kart pracy maturalne ułatwią naukę, stanowią pomoc cenną w powtórzeniu zagadnień najważniejszych, pozwolą sprawdzić, w jakim konkretnie stopniu maturzysta zdołał opanować materiał.

Warto także poćwiczyć pisanie wypracowań. W takim właśnie przypadku korzystać można z poradników, które pokazują, na co konkretnie zwrócić uwagę podczas pisania wypracowań, jakich nie należy popełniać błędów. Poleca się także powtórzenie ortografii, gramatyki oraz także interpunkcji.

Należy przygotowywać starannie się do powtórkowych zajęć na lekcjach polskiego oraz uczestniczyć aktywnie w tych zajęciach. O wszelkiego rodzaju niejasności pytać należy nauczyciela. Korzystać warto z różnych dydaktycznych pomocy, w przypadku sporych zaległości niezwykle pomocne się okażą przeróżne przygotowawcze kursy.

 

Co nam pomoże zdać maturę z języka polskiego?

Jeden z przedmiotów egzaminacyjnych

Chociaż wiele osób uważa, że matury nowej nie sposób nie zdać, to jednak warto się należycie do egzaminu przygotować. Matura z języka polskiego (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) to nie są przelewki. Należy być odpowiednio przygotowanym. Musimy nie tylko znać lektury obowiązkowe, ale także bardzo wiele językowych zagadnień, umiejętności czytania wnikliwego czy też wykorzystania informacji, które są zawarte w tekście. Bardzo ważne jest także redagowanie różnych form wypowiedzi.

Zawsze musimy sobie zdawać sprawę, że język polski to jeden z przedmiotów najważniejszych na każdym etapie edukacyjnym. Wiedza z tejże dziedziny obowiązuje w zasadzie w całym procesie edukacyjnym. Absolwent średniej szkoły wykazywać się powinien odczytaniem, posługiwaniem się sprawne językiem ojczystym, jak i także mieć wysoko rozwiniętą językową świadomość.

Na czym polega matura z języka polskiego na podstawowym poziomie?

Każdy maturzysta doskonale wie, że maturę pisemną z polskiego zdawać można na dwóch poziomach – na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Na podstawowym poziomie pojawia się popularnonaukowy tekst czy też publicystyczny, do którego przygotowane zostały zadania. Uczeń musi potrafić wyszukać wszelkie informacje potrzebne, aby ich odpowiednio użyć, a do tego wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat języka czy też literatury. Bardzo ciekawe jest to, że rozwiązanie poprawne wszelkich zadań do tekstu nam nie gwarantuje zdania matury. Progiem wymagalności jest 30 procent. Z kolei ta część egzaminu zagwarantować może nam maksymalnie dwadzieścia na siedemdziesiąt możliwych punktów do uzyskania. Następnie osoba zdająca się zapoznaje z fragmentem literackiego tekstu oraz redaguje rozprawę według polecenia czy też przystępuje do analizy oraz interpretacji wiersza. Sam wybór tematu jest zależny od maturzysty. Za część tę osoba zdająca otrzymać może aż pięćdziesiąt punktów.

Dla bardziej ambitny matura z języka polskiego na poziom rozszerzony

Na rozszerzonym poziomie pojawia się tekst, do którego osoba zdająca musi dokładnie sformułować tezę oraz także tak zwaną argumentacyjną wypowiedź wraz z przytoczeniem przeróżnych przykładów z literatury. Można także wybrać porównawczą interpretację dwóch literackich tekstów. Matura z polskiego na rozszerzonym poziomie oczywiście jest trudniejsza. Wymaga od nas pióra wprawionego, znajomości wielu lektur dodatkowych, a samo wypracowanie zawierać musi minimum trzysta słów.

 

W jaki sposób przygotować się do matury z języka polskiego?

Rozpocznijmy przygotowanie

Matura z języka polskiego spędza wielu uczniom sen z powiek. Wiemy doskonale, że jest to najważniejszy sprawdzian w naszym już dorosłym życiu. Wynik matury ma wpływ bezpośredni na naszą przyszłość, szczególnie gdy chcemy się dostać na swój wymarzony kierunek studiów, na które jest sporo chętnych w przeliczeniu na miejsca wolne. Do matury z języka polskiego należy się już przygotowywać na początku szkoły średniej. Powinniśmy robić przejrzyste notatki, ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem oraz czytać w zasadzie każdą lekturę. Dla wielu uczniów jednak nie jest to takie oczywiste, a za naukę do matury się zbierają dopiero w maturalnej klasie.

Streszczenia lektur

Podstawą w zdaniu bardzo dobrym pisemnej matury z języka polskiego jest oczywiście znajomość lektury – to nie dotyczy tylko treści, ale także ich problematyki, a także czasu, w którym powstawały one. Sprawę częściowo załatwić możne wpisanie w wyszukiwarkę pożądanego streszczenia, ale nie wystarczy z pewnością przeczytać raz tam zmieszczonych treści. Oczywiście najlepiej jest przeczytać lekturę, ale jeśli nie mamy czasu na przyswojenie jej w całości, to można przeczytać jej fragmenty najważniejsze, a poza tym wspomóc się dobrze opracowanym streszczeniem. Na tym jednak zadanie nasze się nie kończy. Powinniśmy także przeczytać biografię autora, poznać klimat oraz ducha danej epoki oraz także charakterystykę wszystkich bohaterów.

Czytanie ze zrozumieniem

Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem, które stoi przed osobami, które zamierzają zdać maturę z polskiego jest oczywiście czytanie ze zrozumieniem. Tę umiejętność można nabyć tylko drogą ćwiczenia. Przy rozwiązywaniu zadań na maturze z polskiego przydaje się bardzo często znajomość stylistycznych środków, a także nawet gramatyki – przypadków, składni zdań czy też części mowy.

Maturalne wypracowanie

Wbrew pozorom możemy się skutecznie przygotować do maturalnego wypracowania. Wystarczy, że się nauczymy pisania pod klucz. Oznacza to w praktyce, że sporo punktów uzyskać można za zachowanie struktury odpowiedniej wypracowania. Mowa o wstępie, zakończeniu oraz rozwinięciu. Na wstępie warto się zawsze odwołać do danej epoki, w której żył oraz tworzył dany autor, a także do jego życia.

Warto zasugerować się powyższymi kwestiami. Nie będziemy żałować tego, ponieważ dzięki solidnemu przygotowaniu naprawdę uda nam się odnieść sukces. Pamiętajmy, że jest to najważniejszy egzamin, w którym nie możemy dać plamy.