Co nam pomoże zdać maturę z języka polskiego?

Jeden z przedmiotów egzaminacyjnych

Chociaż wiele osób uważa, że matury nowej nie sposób nie zdać, to jednak warto się należycie do egzaminu przygotować. Matura z języka polskiego (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) to nie są przelewki. Należy być odpowiednio przygotowanym. Musimy nie tylko znać lektury obowiązkowe, ale także bardzo wiele językowych zagadnień, umiejętności czytania wnikliwego czy też wykorzystania informacji, które są zawarte w tekście. Bardzo ważne jest także redagowanie różnych form wypowiedzi.

Zawsze musimy sobie zdawać sprawę, że język polski to jeden z przedmiotów najważniejszych na każdym etapie edukacyjnym. Wiedza z tejże dziedziny obowiązuje w zasadzie w całym procesie edukacyjnym. Absolwent średniej szkoły wykazywać się powinien odczytaniem, posługiwaniem się sprawne językiem ojczystym, jak i także mieć wysoko rozwiniętą językową świadomość.

Na czym polega matura z języka polskiego na podstawowym poziomie?

Każdy maturzysta doskonale wie, że maturę pisemną z polskiego zdawać można na dwóch poziomach – na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Na podstawowym poziomie pojawia się popularnonaukowy tekst czy też publicystyczny, do którego przygotowane zostały zadania. Uczeń musi potrafić wyszukać wszelkie informacje potrzebne, aby ich odpowiednio użyć, a do tego wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat języka czy też literatury. Bardzo ciekawe jest to, że rozwiązanie poprawne wszelkich zadań do tekstu nam nie gwarantuje zdania matury. Progiem wymagalności jest 30 procent. Z kolei ta część egzaminu zagwarantować może nam maksymalnie dwadzieścia na siedemdziesiąt możliwych punktów do uzyskania. Następnie osoba zdająca się zapoznaje z fragmentem literackiego tekstu oraz redaguje rozprawę według polecenia czy też przystępuje do analizy oraz interpretacji wiersza. Sam wybór tematu jest zależny od maturzysty. Za część tę osoba zdająca otrzymać może aż pięćdziesiąt punktów.

Dla bardziej ambitny matura z języka polskiego na poziom rozszerzony

Na rozszerzonym poziomie pojawia się tekst, do którego osoba zdająca musi dokładnie sformułować tezę oraz także tak zwaną argumentacyjną wypowiedź wraz z przytoczeniem przeróżnych przykładów z literatury. Można także wybrać porównawczą interpretację dwóch literackich tekstów. Matura z polskiego na rozszerzonym poziomie oczywiście jest trudniejsza. Wymaga od nas pióra wprawionego, znajomości wielu lektur dodatkowych, a samo wypracowanie zawierać musi minimum trzysta słów.